Lịch học dự kiến diễn raLớp: PB95SC7L1 LEVEL 1
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 2 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 29, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 23, 2024
Giảng viên dự kiến: chuyennt_vba
Lớp: PB01A8L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 5 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: Aug. 13, 2024
Thời gian kết thúc: Sept. 5, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: PB99B7L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Chủ nhật - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 31, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 25, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: PB68SA6L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 26, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 14, 2024
Giảng viên dự kiến: Duongch.pb
Lớp: PB76A8L2 LEVEL 2
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 2 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: Aug. 12, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 30, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: PB97SA8L1 LEVEL 1
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Chủ nhật - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: Aug. 7, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 25, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: PB70SA8L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 5 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: Aug. 13, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 29, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Power BI Level 1 & 2

Combo Power BI Level 1 & Level 2

Đây là chương trình đào tạo gồm 02 khóa học về Power BI, từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên công cụ Power BI, ứng dụng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và quản trị kinh doanh. Đồng thời, khóa học giúp bạn thu thập dữ liệu và xuất bản báo cáo thông minh theo thời gian thực với BI Dashboard và Power Query

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 14 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng.

Tên 02 khóa học cụ thể:
1. Analyzing and visualizing data on Power BI (Power BI Level 1) với 08 buổi học
2. Applying Power BI In Business Intelligence (Power BI Level 2) với 06 buổi học

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Nâng cấp lên level Leader/Manager
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

5.0 (3189)

Đối tượng

• Các bạn sinh viên mong muốn tìm hiểu, nâng cao kỹ năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu thông qua báo cáo thông minh BI Dashboard bằng phần mềm chuyên dụng Power BI để có một profile đẹp, tìm được công việc tương lai ưng ý.

• Các bạn làm việc trong mọi lĩnh vực ngành nghề có tiếp xúc nhiều với dữ liệu, muốn cải thiện thời gian xử lý dữ liệu và làm báo cáo, muốn có những báo cáo tự động cập nhật liên tục với đồ họa trực quan, rõ ràng giúp đưa ra những quyết định chính xác

• Tất cả các bạn có định hướng phát triển sự nghiệp trong ngành phân tích dữ liệu. phân tích kinh doanh mong muốn học thêm về Power BI để phục vụ cho công việc

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Hiểu cơ bản về Power BI và ứng dụng của nó trong việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
• Thành thạo việc kết nối Power BI với các nguồn dữ liệu khác nhau và xử lý dữ liệu.
• Xây dựng và quản lý mô hình dữ liệu hiệu quả, thiết lập quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
• Hiểu biết cơ bản và nâng cao về DAX để thực hiện các phép tính và phân tích dữ liệu.
• Tạo và tùy chỉnh các báo cáo, biểu đồ, và dashboard trong Power BI để trực quan hóa dữ liệu.
• Xây dựng và áp dụng mô hình RFM (Recency, Frequency, Monetary) để phân tích hành vi khách hàng.
• Phát triển và sử dụng mô hình bán chéo (cross-selling) để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
• Chia sẻ báo cáo Power BI một cách an toàn và thiết lập các quyền truy cập để bảo mật thông tin dữ liệu.

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Tổng quan về Business Intelligence (BI) và giới thiệu về hệ sinh thái Power BI

  Mục tiêu:

  - Tổng quan Business Intelligence
  - Hệ sinh thái Power BI
  - Quy trình trực quan hóa dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Nắm bắt sơ lược về Business Intelligence
  - Thành phần của từng app trong hệ sinh thái của Power BI
  - Quy trình xây dựng báo cáo trực quan
  - Làm quen với tool Power BI Desktop

  Case Study:

  Chủ đề:

  Kết nối và xử lý dữ liệu

  Mục tiêu:

  - Thực hành Transform data ở mức cơ bản
  - Làm quen với các khái niệm, thuật ngữ của Power Query Editor trong Power BI

  Ứng dụng:

  - Làm quen Power Query Editor
  - Làm quen với các chức năng thường dùng để Transform data
  - Các lưu ý khi thực hiện transform data
  - Làm quen với ngôn ngữ M

  Case Study:

  Thực hành Transform Data với dataset của AdventureWorks

  Chủ đề:

  Data Model

  Mục tiêu:

  - Khái niệm về Datamart
  - Nguyên tắc thiết kế và các mô hình thiết kế Data Model

  Ứng dụng:

  - Hiểu các khái niệm xoay quanh Datamart
  - Hiểu và nắm vững các nguyên tắc thiết kế Model
  - Phân biệt được các loại bảng trong thiết kế Model

  Case Study:

  Thực hành khởi tạo và thiết kế model với dataset của AdventureWorks

  Chủ đề:

  Data Model (tiếp)

  Mục tiêu:

  - Các kiến thức về data model và table relationships
  - Quản lý các relationship của model
  - Thực hành xây dựng Data model

  Ứng dụng:

  - Biết cách xây dựng data model và các mối quan hệ giữa các bảng
  - Các lưu ý khi xây dựng data model
  - Cách quản lý các mối quan hệ có trong model

  Case Study:

  Thực hành khởi tạo và thiết kế model với dataset của AdventureWorks

  Chủ đề:

  Tổng quan về DAX

  Mục tiêu:

  - Tổng quan về DAX
  - Vai trò và Ứng dụng của DAX trong việc xây dựng Report
  - Cách thức khởi tạo DAX

  Ứng dụng:

  Hiểu và biết cách áp dụng các hàm DAX thông dụng

  Case Study:

  Viết các Measures và tạo calculated columns và calculated table với dataset AdventureWorks

  Chủ đề:

  Tổng quan về DAX (tiếp)

  Mục tiêu:

  - Measures, Calculated Column, Calculated Table
  - Filter context

  Ứng dụng:

  - Phân biệt được các chức năng có sử dụng đến DAX
  - Cách dùng các chức năng có sử dụng DAX

  Case Study:

  Viết các Measures và tạo calculated columns và calculated table với dataset AdventureWorks

  Chủ đề:

  DAX Functions

  Mục tiêu:

  Sử dụng DAX nâng cao, chuyên sâu về các hàm thông dụng

  Ứng dụng:

  Sử dụng linh hoạt các hàm DAX trong từng bài toán và các kết hợp các hàm DAX

  Case Study:

  Viết các Measures và tạo calculated columns và calculated table với dataset AdventureWorks

  Chủ đề:

  Report view

  Mục tiêu:

  - Các thành phần cùa Report View
  - Các Visual type chính
  - Conditional Formating

  Ứng dụng:

  Xây dựng được một báo cáo hoàn chỉnh

  Case Study:

  Thực hành thiết kế trình bày báo cáo cơ bản

  Chủ đề:

  Ôn tập kiến thức

  Mục tiêu:

  Ôn tập các kiến thức đã học trong level 1

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Sử dụng Filter Function và Time Intelligence trong Power BI

  Mục tiêu:

  Thành thạo Filter Function và Time Intelligence trong Power BI

  Ứng dụng:

  - Kỹ thuật lọc cơ bản và nâng cao
  - Sử dụng hàm CALCULATE và FILTER
  - Time Intelligence

  Case Study:

  Thực hành

  Chủ đề:

  DAX function reference

  Mục tiêu:

  Thành thạo DAX function reference

  Ứng dụng:

  - Tổng quan về ngôn ngữ DAX
  - Các hàm toán học và thống kê cơ bản
  - Các hàm tính toán
  - Các hàm logic
  - Các hàm thời gian
  - Các hàm lọc
  - Các hàm văn bản
  - Thực hành DAX

  Case Study:

  Thực hành

  Chủ đề:

  Xây dựng mô hình RFM (tiếp)

  Mục tiêu:

  Áp dụng các kiến thức ở level 1 để xây dựng báo cáo RFM

  Ứng dụng:

  - Các kiến thức cơ bản về RFM
  - Giải thích bài toán và ứng dụng của RFM trong thực tế
  - Thực hiện xây dựng mô hình RFM với dữ liệu thực tế

  Case Study:

  Xây dựng mô hình RFM
  - Tìm hiểu dataset
  - Import và khám phá data
  - Transfom data
  - Build model (Relationships)
  - Calculated columns và Measure với DAX
  - Xây dựng báo cáo trực quan

  Chủ đề:

  Xây dựng mô hình bán chéo

  Mục tiêu:

  Áp dụng các kiến thức ở level 1 để xây dựng báo cáo Bán chéo

  Ứng dụng:

  - Các kiến thức cơ bản về Bán chéo
  - Giải thích bài toán và ứng dụng của Bán chéo trong thực tế
  - Thực hiện xây dựng mô hình Bán chéo với dữ liệu thực tế

  Case Study:

  Xây dựng mô hình Bán chéo
  - Tìm hiểu dataset
  - Import và khám phá data
  - Transfom data
  - Build model (Relationships)
  - Calculated columns và Measure với DAX
  - Xây dựng báo cáo trực quan

  Chủ đề:

  Chia sẻ báo cáo và bảo mật thông tin

  Mục tiêu:

  - Biết cách sử dụng cách tính còn lại của Power BI
  - Chia sẻ báo cáo
  - Tăng tính bảo mật cho báo cáo

  Ứng dụng:

  - Chia sẻ báo cáo
  - Bảo mật thông tin
  - Sử dụng Bookmark
  - Sử dụng Tooltip
  - Thực hành tạo báo cáo với Bookmark và Tooltip

  Case Study:

  Hoàn thiện Báo cáo cuối khóa

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Power BI trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Đinh Quang Vũ

- Hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin tại Việt Nam
- Đảm nhận vị trí Quản lý Phân tích dữ liệu tại Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam
- Chuyên viên cao cấp hệ thống thông tin và báo cáo thông minh tại Công ty bảo hiểm Chubb Life Việt Nam
- Thạc sĩ khoa học dữ liệu Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh


Ngô Hoàng Quốc Tân

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin và Phân tích dữ liệu tại Việt Nam
- Đảm nhận vị trí Chuyên viên Phân tích Kinh doanh Cao cấp tại Savills Việt Nam
- Đảm nhận vị trí Quản lý khoa học dữ liệu tại Tập đoàn Lộc Trời Việt Nam
- Chuyên viên phân tích kinh doanh tại Pycogroup Việt Nam
- Chuyên viên Phân tích dữ liệu cao cấp tại Công ty Lazada Việt Nam


Pham Duy Thanh

- Hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin và Phân tích dữ liệu
- Phụ trách Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Seabank, Việt nam
- Phân tích dữ liệu tại Công ty Homedy Inc, Việt Nam
- Chứng chỉ:
1. Microsoft Data Analyst Associate (DA-100)
2. Azure Data Scientist Associate (DP-100)


Trần khánh Linh

- Hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành Phân tích Tài chính, Kiểm toán và Dữ liệu
- Giám đốc Dự án Tài chính Thương mại, Phân tích Kinh doanh và Quản trị Chuyển đổi tại Công ty Zott, Việt Nam - Zott SE & Co. KG
- Quản lý tài chính tại Công ty Công nghệ Logivan Việt Nam
- Tư vấn quản trị tại Asia Control System
- Kiểm toán viên tại KPMG Việt Nam
- Đã từng triển khai các dự án về Phân tích Dữ liệu Kinh doanh cho ngành Thương mại điện tử và Tiêu dùng nhanh tại Việt Nam, ví dụ: Power BI Dashboard for FMCG Company, Power BI Dashboard for E-commerce Corp
Chứng chỉ:
1. DA-100 Microsoft Certified: Data Analyst Associate


Cát Hoàng Dương

- Tốt nghiệp Đại học Macquarie University, Sydney, Australia
- 7 năm kinh nghiệm lĩnh vực Công nghệ và Tài chính, Dự án
- Chuyên viên cao cấp CRM tại Công ty SIAM CITY CEMENT Việt Nam với vai trò Quản lý dự án, Phân tích kinh doanh và Quản trị hệ thống
- Phân tích kinh doanh tại Techcombank


Thanh Tùng

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại Đại học Ngoại thương
- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng
- Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong mảng data, quản lý kinh doanh
- Hiện tại đang làm Data Analyst tại PVcomBank