Lợi ích của học viên • Tặng miễn phí 01 tài khoản trên Hệ thống quản lý học tập của MCI
 • Được support từ đội ngũ IT và CTO của MCI về công nghệ, dữ liệu lớn và hàng trăm job trên Workspace
 • Tham gia cộng đồng học viên sôi động, chia sẻ và hợp tác cùng hàng ngàn chuyên gia.
 • Nhận chứng chỉ sau khóa học – Ghi nhận kỹ năng và kiến thức đã học.
 • Miễn phí học lại không giới hạn – Luôn cập nhật với xu hướng mới nhất.
Javascript, HTML, CSS, Bootstrap

Frontend Development with Javascript

Đây là 1 khóa học Javascript từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn thiết kế, phát triển các ứng dụng giao diện người dùng cho nhiều nền tảng (website, ứng dụng, phần mềm,…). Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 12 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên khoá học: Frontend Development with Javascript

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Apply vào tất cả công ty tuyển dụng FullStack Dev, Backend JS Dev hoặc Front End Dev ở vị trí fresher hoặc juinor
• Các công ty outsourcing - gia công phần mềm
• Các công ty startup - khởi nghiệp
• Công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài...
• Có thể apply ngay vào Fresher, Junior với mức lương khởi điểm từ 7tr5 đến 15tr
• Nhận các job freelancer về xây dựng front end, backend, fullstack cho website

5.0 (336)

Đối tượng

- Sinh viên năm cuối các trường kinh tế, kĩ thuật
- Các bạn có đam mê về ngành nghề thiết kế phần mềm, IT
- Mong muốn cải thiện khả năng xây dựng phần mềm, bước vào ngành mới
- Phù hợp với các bạn đang mong muốn chuyển ngành sang ngành phát triển phần mềm

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

- Nắm vững nền tảng cơ bản của JavaScript.
- Thiết kế và phát triển trang blog cá nhân đơn giản dựa trên API của giảng viên cung cấp
- Hiểu mục đích sử dụng của JS, cài đặt môi trường và thực hành làm quen
- Nắm được cách JS làm việc với HTML và CSS, Bootstraps
- Hiểu và biết cách sử dụng Object và mảng. Biết sử dụng các loại câu điều kiện và vòng lặp
- Hiểu các loại function và cách sử dụng
- Hiểu về module, class và cách sử dụng
- Hiểu về event và biết cách sử dụng để tạo trang web có tương tác
- Hiểu về giao tiếp giữa client và server. Biết cách sử dụng Form và các thư viện chuyên dụng.
- Nắm vững JavaScript và các kỹ thuật nâng cao, đủ để làm việc thực tế
- Nâng cấp tính năng cho trang blog đã làm ở khóa trước: đăng ký tài khoản, comment, like, share và chat
- Nắm vững cách khai báo và sử dụng biến số, hàm để tránh lỗi
- Hiểu biết nâng cao về function
- Làm quen và sử dụng thành thạo từ khoá this, new
- Nắm vững cách sử dụng các hàm đặc biệt hay gặp nhất
- Làm quen và biết cách áp dụng xử lý đồng bộ, bất đồng bộ
- Hiểu biết nâng cao về module, cách tổ chức code khoa học
- Làm quen với các thành phần lưu trữ dữ liệu của browser

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  HTML cơ bản

  Mục tiêu:

  - Kiến trúc của website: backend, frontend, database
  - HTML cơ bản
  - Thực hành HTML Part 1

  Ứng dụng:

  - Hiểu được kiến trúc của website: backend, frontend, database
  - Nắm vững các thẻ HTML thông dụng và thực hành code HTML

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập HTML Part 1

  Chủ đề:

  HTML & CSS

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu CSS
  - Tạo và sử dụng CSS cơ bản: color, background, border, padding, margin, table

  Ứng dụng:

  - Nắm các kiến thức cơ bản về CSS
  - Cách kết hợp HTML và CSS trong 1 trang web
  - Tạo và sử dụng CSS cơ bản: color, background, border, padding, margin, table

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập CSS Part 1

  Chủ đề:

  CSS Advanced

  Mục tiêu:

  - Quy ước đặt tên BEM
  - CSS Selector
  - CSS Template

  Ứng dụng:

  - Các kiến thức nâng cao của CSS
  - Giới thiệu một vài CSS template

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập CSS Part 2

  Chủ đề:

  Bootstrap framework

  Mục tiêu:

  - Setup Boostrap
  - Boostrap component
  - Boostrap Icon

  Ứng dụng:

  - Setup Boostrap
  - Boostrap component
  - Boostrap Icon

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập Bootstrap

  Chủ đề:

  Javascript basic

  Mục tiêu:

  - Tổng quan về Javascript
  - Giới thiệu cú pháp cơ bản: Datatype, Tạo Object, Array, Variable, Operator, Strict mode

  Ứng dụng:

  - Nắm kiến thức cơ bản về JavaScript
  - Cách tạo file JS hoặc thêm JS vào HTML Page
  - Nhóm thuộc tính và kiếu dữ liệu cho JavaScript

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập JS

  Chủ đề:

  Javascript Basic

  Mục tiêu:

  - Flow control
  - Sử dụng hàm alert và console.log
  - Functions
  - Hosting function và Hosting variable

  Ứng dụng:

  - Cách sử dụng hàm Flow control
  - Cấu trúc của Function
  - Hosting function và Hosting variable

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập JS

  Chủ đề:

  Javascript Basic

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu về DOM và cách tương tác
  - Event trong JS
  - Cách JS tương tác với HTML

  Ứng dụng:

  - Các kiến thức cơ bản về DOM và cách tương tác với DOM
  - Kiến thức về Event trong JS

  Case Study:

  - Thực hành làm bài tập JS

  Chủ đề:

  Project khóa học

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu về Single Page Website và các tính năng phổ biến
  - Thực hành Project theo hướng dẫn

  Ứng dụng:

  - Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện Project cuối khóa

  Case Study:

  - Thực hành Project theo hướng dẫn

  Chủ đề:

  Project khóa học

  Mục tiêu:

  - Xây dựng tính năng Create, Update
  - Xây dựng tính năng Validate cho Create và Update
  - Xây dựng tính năng Delete

  Ứng dụng:

  - Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện Project cuối khóa

  Case Study:

  - Thực hành Project theo hướng dẫn

  Chủ đề:

  - Project khóa học
  - JQuery và Ajax
  - MockAPI

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu về Jquery & Ajax
  - Tạo Mock API
  - Tích hợp API vào các tính năng CRUD

  Ứng dụng:

  - Nắm vững các kiến thức về Jquery & Ajax
  - Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện Project cuối khóa

  Case Study:

  - Thực hành Project theo hướng dẫn

  Chủ đề:

  Project khóa học và Session, Cookies

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu session, cookies
  - Xây dựng tính năng Login
  - Xây dựng tính năng remember me

  Ứng dụng:

  - Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện Project cuối khóa

  Case Study:

  - Thực hành Project theo hướng dẫn

  Chủ đề:

  Tổng kết khóa học

  Mục tiêu:

  - Tóm tắt kiến thức đã học
  - Demo phòng vấn

  Ứng dụng:

  - Tóm tắt lại kiến thức của cả khóa học
  - Hướng dẫn trả lời 1 số câu hỏi đi phỏng vấn hay gặp
  - Gợi ý cách làm 1 vài tính năng hay thực tế: Remember me, reset password, change password, filter, paging, sort for list

  Case Study:

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Lê Doãn Phước

- Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện tại đang làm CEO của công ty Công nghệ Mai A.
- Tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ, phầm mềm, thương mại điện tử,... với vị trí Project Manager, Product Owner
- Ngôn ngữ sử dụng: Assembly, Pascal, C++, VB, C#, .NetCore, ASP.NET, MVC, .Net Core, Entity Framework, Python, TypeScript, Angular, JavaScript, JQuery, JQueryUI, KendoUI, NodeJS, ReactJS, XML, JSON, SOAP, CSS3, HTML5
- Database: Oracle, MySQL, PostgreSQL,...