Lợi ích của học viên • Tặng miễn phí 01 tài khoản trên Hệ thống quản lý học tập của MCI
 • Được support từ đội ngũ IT và CTO của MCI về công nghệ, dữ liệu lớn và hàng trăm job trên Workspace
 • Tham gia cộng đồng học viên sôi động, chia sẻ và hợp tác cùng hàng ngàn chuyên gia.
 • Nhận chứng chỉ sau khóa học – Ghi nhận kỹ năng và kiến thức đã học.
 • Miễn phí học lại không giới hạn – Luôn cập nhật với xu hướng mới nhất.
DWDL level 2

Advanced Data Lakes and Data Warehouses

Đây là khóa học Data Lake và Data Warehouse nâng cao giúp cho học viên nắm vững các kỹ năng chuyên sâu, thực hành các công cụ và công nghệ tiên tiến, cũng như phát triển tư duy chiến lược trong việc xử lý và quản lý dữ liệu lớn.

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 9 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng.

Tên khóa học: Advanced Data Lakes and Data Warehouses (DWDL Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Data Analyst
• Data Engineer
• SQL Developer
• ETL Developer
• Data Analyst
• Big Data Engineer
• Cloud Data Engineer
• BI Developer
• Machine Learning Engineer

4.9 (390)

Đối tượng

Các bạn đang học tập và làm việc trong lĩnh vực Data, Software Engineer, có định hướng chuyển sang các vị trí Data Engineer

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu nắm vững kiến thức cơ bản về Data Lake & Data Warehouse

Bạn sẽ học những gì

• Học viên ôn lại kiến thức khóa học trước và chuẩn bị các phần mềm cần thiết.
• Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản về Data Warehouse và Data Lake (Hive).
• Thực hành thiết lập và quản lý Data Warehouse qua hai phần.
• Hiểu và thực hành sử dụng Apache Airflow qua hai phần.
• Nắm vững các mô hình dữ liệu SQL và No-SQL.
• Biết cách trực quan hóa dữ liệu với Power BI.
• Hoàn thành bài tập cuối khóa, thể hiện khả năng làm việc nhóm và triển khai kiến thức đã học vào thực tế.

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Ôn tập kiến thức level 1

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Ôn lại những kiến thức đã được học về ETL chuẩn bị cho Data warehouse
  - Cài đặt các phần cần thiết và set up máy

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Data Warehouse & Data Lake (Hive)

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Giới thiệu về Kho dữ liệu
  - Ứng dụng ETL để thiết lập nên kho dữ liệu
  - Thiết lập Apache Hive

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Data Warehouse

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Khái niệm ETL trước và sau kho dữ liệu
  - Những thiết lập để lưu trữ dữ liệu hiệu quả
  - Những khái niệm của một kho dữ liệu tiêu chuẩn

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Data Warehouse

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Khái niệm ETL trước và sau kho dữ liệu
  - Những thiết lập để lưu trữ dữ liệu hiệu quả
  - Những khái niệm của một kho dữ liệu tiêu chuẩn

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Apache Airflow

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Khái niệm Apache Airflow
  - Các ứng dụng của Apache Airflow trong việc thiết lập một kho dữ liệu

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Apache Airflow

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Thực hành thiết lập một Flow dât cho Kho dữ liệu bằng Apache AirFlow

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Mô hình dữ liệu SQL và No-SQL

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Mô hình lưu trữ SQL và No-SQL
  - Thiết lập mô hình lưu trữ vào Data warehouse

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Trực quan hóa dữ liệu với Power BI

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Sử dụng PowerBI để cảm quan về Data lưu trữ
  - Thiết lập việc cảm quan lưu lượng lưu trữ cũng như những thứ liên quan để đảm bảo data flow

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Ôn tập kiến thức level 2

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Ôn tập

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

  Chủ đề:

  Bài tập cuối khóa

  Mục tiêu:

  2023-05-22 18:58:23.245054

  Ứng dụng:

  - Bài tập cuối khoá 2 và các trường hợp thực tế

  Case Study:

  2023-05-22 18:57:57.159958

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python, Power BI, SQL trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Do Duy Nam

- Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Dữ liệu lớn
- Nhà khoa học dữ liệu cao cấp Senior Data Specialist tại Công ty Cổ phần VNPAY JSC
- Giám đốc công ty LiveZone Vietnam Consulting JSC, đã ký và quản lý 1 team đa quốc gia vận hành dự án về phân tích kinh doanh (business intelligence) giá trị 1 triệu đô cho Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn
- Phó Giám đốc Công ty DSI Vietnam, quản trị dự án Báo cáo, làm việc với PHP, Coldfusion, HTML chart
- Nhà khoa học dữ liệu cao cấp tại ACOM Financial Institute, Nhật Bản
Chứng chỉ:
1. MBA Degree at Gloucestershire Business School (United Kingdom)
2. DA-100: Microsoft Certified: Data Analyst Associate
3. Microsoft Certified Excellence Solution Developer
4. IBM Certified Solution Expert


Đặng Lê Khoa

- Chuyên viên cao cấp triển khai và tư vấn Công nghệ Tổng quát tại Hitachi Vantara Việt Nam
- Giảng viên tại CFD-Engineer Việt Nam
- Đảm nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu tại Cộng đồng kĩ sư Việt Nam CFD-Engineer
- Chứng chỉ:
1. Data Manipulation with Python (Advanced, score:166, percentile: 99%)
2. Importing & Cleaning Data with Python (Advanced, score:131, percentile: 85%)
3. Python Programming (Advanced, score:133, percentile: 86%)

Các khóa học liên quan