Lịch học dự kiến diễn raLớp: SQ97SA3L1 LEVEL 1
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 19, 2024
Thời gian kết thúc: April 16, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: V63A3L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 2 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 22, 2024
Thời gian kết thúc: April 22, 2024
Giảng viên dự kiến: dung.hakim
Lớp: SQ93A3L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 5 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 26, 2024
Thời gian kết thúc: April 23, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: SQL 91A3 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 5, 2024
Thời gian kết thúc: April 2, 2024
Giảng viên dự kiến: Tubt
Lớp: EX53A3
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 2 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 22, 2024
Thời gian kết thúc: April 12, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: SQ78SA3L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 2 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 18, 2024
Thời gian kết thúc: April 12, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Lớp: SQ82A3L2 LEVEL 2
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: March 30, 2024
Thời gian kết thúc: April 23, 2024
Giảng viên dự kiến: None
Data Application Track

Data Application in Accounting and HR

Đây là chương trình đào tạo full skill về Phân tích dữ liệu gồm 05 khóa học, chương trình bắt đầu từ khóa Excel cơ bản giúp bạn làm quen với thực hiện visual cơ bản trong Excel và tăng dần lên các mức độ nâng cao hơn trong phân tích dữ liệu.

Tiếp sau đó là các khóa học lập trình VBA từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn đẩy nhanh quá trình phân tích dữ liệu nhanh và mạnh mẽ hơn cũng như áp dụng được nhiều hơn trong các công việc thực tế cho các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kế toán, viễn thông, công nghệ, kĩ thuật....

Sau cùng, với 02 khóa học SQL cơ bản và SQL nâng cao, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về cơ sở dữ liệu và tư duy trong việc xử lý, tối ưu và quản trị BIG DATA trong các ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, viễn thông, công nghệ, kĩ thuật....

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 40 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Data for Newbies Track:
1. Excel for Business Intelligence Analyst
2. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
3. VBA Basic to Advanced (VBA Level 1)
4. Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)
5. VBA Applications (VBA Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Nâng cấp lên level Leader/Manager
• Kế toán, Kế toán trưởng, Quản lý kho, Quản lý xây dựng, Nhà thầu, Quản lý bán hàng, Quản lý nhân sự....
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Engineer (Kĩ sư Dữ liệu)

4.6 (457)

Đối tượng

• Tất cả những bạn làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến số liệu, cần trang bị kiến thức lập trình VBA Excel và SQL phục vụ công việc phân tích dữ liệu và tìm ra các insights ý nghĩa phục vụ các quyết định kinh doanh.

• Những bạn trẻ có mong muốn chuyển ngang sang ngành Data Analytics, Data Science & Big Data để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn.

• Sinh viên khối kinh tế, kĩ thuật có định hướng tham gia ngành Data Science, Data Analytics đang cần học thêm kiến thức về lập trình VBA Excel và SQL ứng dụng xử lý và quản trị dữ liệu lớn

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Thành thạo trực quan hóa dữ liệu cơ bản với Excel
• Làm chủ ngôn ngữ VBA Excel trong thiết kế phần mềm và phân tích dữ liệu
• Làm chủ ngôn ngữ SQL trong xử lý, xây dựng và quản trị dữ liệu lớn

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  - Hàm logic (if, and, or)
  - Hàm thống kê (sumif, sumifs, count, countifs...)
  - Hàm Vlookup, Hlookup từ cơ bản đến nâng cao
  - Hàm Index, match, indirect cơ bản đến nâng cao, giải quyết hạn chế của hàm vlookup

  Mục tiêu:

  Tổng hợp và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Hàm xử lý chuỗi
  - Hàm thay đổi định dạng của ký tự
  - Advance Filter
  - Conditional Formating
  - Mail merge

  Mục tiêu:

  - Tổng hợp và phân tích dữ liệu
  - Tương tác giữa word và excel

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Data Validation
  - Pivot table
  - Dashboard Reporting

  Mục tiêu:

  Phân tích và trình bày dữ liệu

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Dashboard chuyên nghiệp áp dụng vào thực tế doanh nghiệp

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  - Giới thiệu Power Pivot
  - Kết nối và xử lý file Excel
  - Sử dụng Excel tables
  - Kết nối Diagram View & Detect trong Power Pivot
  - DAX cơ bản
  - Hàm CALCULATE

  Mục tiêu:

  Phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Làm quen với VBA

  Mục tiêu:

  Làm quen với VBA

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Báo cáo động

  Mục tiêu:

  Xây dựng các báo cáo động theo template có sẵn

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng chương trình quản lý xuất nhập tồn

  Chủ đề:

  Format và xuất báo cáo

  Mục tiêu:

  Xuất bảo cáo tự động và làm đẹp báo cáo

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Thu thập dữ liệu từ hàng trăm file excel rời rạc

  Mục tiêu:

  Biết cách thu thập dữ liệu tự động

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng chương trình gọi dữ liệu theo ngày, tháng, quý phục vụ báo cáo phân tích

  Chủ đề:

  Phân tích dữ liệu, phân tích điều kiện, vòng lặp phân tích hàng trăm nghìn dòng dữ liệu nhanh chóng

  Mục tiêu:

  Thực hành các hàm trong VBA

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng chương trình chấm điểm rủi ro, chương trình tính ngày công, chấm công

  Chủ đề:

  Phân tích dữ liệu, phân tích điều kiện, vòng lặp phân tích hàng trăm nghìn dòng dữ liệu nhanh chóng (tiếp)

  Mục tiêu:

  Thực hành các hàm trong VBA

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng chương trình chấm điểm rủi ro, chương trình tính ngày công, chấm công

  Chủ đề:

  Xây dựng các hàm mới phục vụ công việc

  Mục tiêu:

  Xây dựng các hàm cho công việc

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng hàm interpolation trong tài chính, quản trị rủi ro thị trường

  Chủ đề:

  Giao diện tương tác, khoa học trực quan

  Mục tiêu:

  Xây dựng giao diện tương tác với user

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng chương trình quản lý nhân sự, quản lý xuất nhập hàng, quản lý khách hàng

  Chủ đề:

  Giao diện tương tác, khoa học trực quan

  Mục tiêu:

  Xây dựng giao diện tương tác với user

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Thực hành xây dựng chương trình quản lý nhân sự, quản lý xuất nhập hàng, quản lý khách hàng

  Chủ đề:

  Tổng kết khóa học Level 1

  Mục tiêu:

  Review toàn bộ kiến thức Level

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Kiểm tra cuối khóa

  Chủ đề:

  - Using SQL Server
  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Mục tiêu:

  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Ứng dụng:

  - Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới
  - Chèn các bản ghi vào trong một CSDL
  - Xóa các bản ghi từ một CSDL
  - Lấy dữ liệu từ một CSDL
  - Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Using SQL Server
  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Mục tiêu:

  - Tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL)

  Ứng dụng:

  - Tạo cơ sở dữ liệu, bảng và view mới
  - Chèn các bản ghi vào trong một CSDL
  - Xóa các bản ghi từ một CSDL
  - Lấy dữ liệu từ một CSDL
  - Tổ chức một lượng lớn thông tin bằng việc lưu trữ, thu thập và quản lý

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Thao tác với bảng
  - Mô hình CSDL

  Mục tiêu:

  - Lưu trữ dữ liệu và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Xây dưng một kiểu dữ liệu hợp lý và phù hợp để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm dữ liễu và tối ưu bộ nhớ trong quá trình sử dụng

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Lệnh cơ bản
  - Lệnh có điều kiện Where

  Mục tiêu:

  - Cấu trúc câu lệnh cơ bản và có điều kiện

  Ứng dụng:

  - Truy vấn thuận lợi và dễ dàng trong một CSDL lớn

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Xuất ra Excel
  - Các phép tính toán
  - Các phép tính toán có sử dụng yếu tố ngày

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Mệnh đề Joins cơ bản trong SQL
  - Mệnh đề Joins lạ trong SQL

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Tìm kiếm và phân tích dữ liệu từ nhiều bảng

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm tập hợp trong SQL
  - Khung hình bảng ảo View

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Các mệnh đề phụ
  - Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

  Mục tiêu:

  - Giới thiệu, phân biệt và thực hành

  Ứng dụng:

  - Sử dụng để đặt giới hạn và hạn chế kết quả trả về của truy vấn cha trong những query phức tạp cần tham chiếu đến dữ liệu của nhiều bảng với điều kiện kết lọc phức tạp mà 1 query không thể nào xử lý được.
  - Truy vấn lồng trong cơ sở dữ liệu lớn

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Tổng kết khóa SQL Level 1, review kiến thức, bài tập nhóm và đánh giá cá nhân

  Mục tiêu:

  Tổng kết chương trình đã học

  Ứng dụng:

  Tổng kết chương trình đã học

  Case Study:

  Chủ đề:

  Overview VBA Level 2

  Mục tiêu:

  Kiến thức chung, Phương pháp thực học và hành VBA nhanh nhất

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  Template động, autoreport

  Mục tiêu:

  Thu thập dữ liệu từ hàng trăm file excel rời rạc một cách nhanh chóng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ

  Chủ đề:

  Template động, autoreport

  Mục tiêu:

  Tạo báo cáo động theo template có sẵn: Tự động lấy thông tin, báo cáo theo khách hàng, theo phiếu xuất kho, nhân sự...

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  Template động, autoreport

  Mục tiêu:

  Xây dựng chương trình chấm điểm rủi ro; chương trình chấm công

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  Template động, xuất báo cáo và gửi email tự động bằng Outlook

  Mục tiêu:

  Làm đẹp báo cáo theo các tiêu chuẩn riêng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  Giao diện Userform, kết nối tới cơ sở dữ liệu SQL server

  Mục tiêu:

  Tạo chương trình giao diện chuyên nghiệp phục vụ làm báo cáo động, phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  Giao diện Userform, kết nối tới cơ sở dữ liệu SQL server

  Mục tiêu:

  Kết nối với SQL Server

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  Giao diện Userform, kết nối tới cơ sở dữ liệu SQL server

  Mục tiêu:

  Xây dựng app quản lý, phân tích, cập nhật data thông qua SQL Server

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Xây dựng chương trình quản lý nhân sự, bán hàng, phân tích rủi ro, quản lý khách hàng, giải ngân thu nợ.

  Chủ đề:

  - Thủ tục lưu trữ (stored procedures)
  - Các biến trong SQL
  - Tham số và các giá trị trả về

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Quản trị dữ liệu lớn như quản lý nhân sự hay quản lý bán hàng...

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm Scalar
  - Điều kiện kiểm tra
  - Cấu trúc vòng lặp
  - Xử lý lỗi

  Mục tiêu:

  - Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu, liên kết các dữ liệu
  - Phương pháp logic trong việc tạo báo cáo khoa học

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Lệnh xóa trong SQL
  - Cập nhật dữ liệu trong SQL
  - Chèn dữ liệu

  Mục tiêu:

  - Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Phân tích dữ liệu, liên kết các dữ liệu
  - Phương pháp logic trong việc tạo báo cáo khoa học

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Tạo bảng
  - Nhóm các câu lệnh trong SQL (Transactions)
  - Bảng tạm thời và bảng biến

  Mục tiêu:

  - Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Hàm có giá trị bảng
  - Bảng dẫn xuất (derived table) và CTEs

  Mục tiêu:

  - Quản trị và phân tích dữ liệu

  Ứng dụng:

  - Chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Thao tác con trỏ (cursors)
  - Gỡ lỗi câu lệnh
  - Chuỗi lệnh SQL động

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Duyệt qua từng dòng dữ liệu của một bảng để thao tác với chúng.
  - Gỡ lỗi những procedures có nhiều câu lệnh phức tạp
  - Phân tích kết quả tìm kiếm với nhiều tham số đầu vào khác nhau sẽ tạo nhiều câu lệnh SQL khác nhau

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Chuyển đổi dữ liệu Pivots
  - Hẹn giờ

  Mục tiêu:

  - Kiến thức chung và thực hành

  Ứng dụng:

  - Phân tích bảng chéo (cross tabulation) chuyển dữ liệu từ bảng này sang bảng khác
  - Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

  Case Study:

  - Quản trị cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Tổng kết chương trình SQL Level 2

  Mục tiêu:

  - Kiểm tra lại các nội dung đã học

  Ứng dụng:

  - Kiểm tra lại các nội dung đã học

  Case Study:

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Excel, VBA và SQL trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên