Tải Ngay Giáo Trình SQL Nâng Cao Cho Lập Trình Viên Đã Có Kinh Nghiệm

  1. SQL COOKBOOK: Query Solutions and Techniques for Database Developers

The SQL Cookbook: Query Solutions and Techniques for Database Developers (Cookbooks (O’Reilly)) 1st Edition by Anthony Molinaro là một quyển sách rất bổ ích cho programmers

Cách quyển sách này nói về SQL khá là thú vị:” SQL is a deceptively simple language” (tạm dịch là SQL rất dễ so với bạn nghĩ). SQL cookbook sẽ giúp bạn nâng cao trình độ của bạn các kỹ thuất và hướng dẫn của tác giả Anthony Molinari.

Bạn sẽ đọc về các khái niệm SQL nâng cao như toán tử PIVOT và UNPIVOT trong SQL Server, mệnh đề MODEL của Oracle và hàm GENERATE _SERIES rất hữu ích.

Quyển sách cũng giải thích kỹ thuật Walking a string cho phép bạn sử dụng SQL để phân tích cú pháp thông qua các kỹ tự, từ hoặc các phần tử phân tách của chuỗi. Nói chung, đây là một quyển sách tuyệt vời để nâng cao trình bạn của bạn đấy.

💁‍♂️ Xin mời bạn đọc tại đây: https://1drv.ms/b/
s!AhugEU7tH8vGghcitj4U_X0hq
C45?e=sCOZLI

2.  SQL PERFORMANCE TUNING by Peter Gulutzan and Trudy Pelzer

👉 Biết cách viết câu truy vấn SQL là một kĩ năng, nhưng để viết nhanh và hiểu quả nhất thì là một kĩ năng khác đòi hỏi trình độ cao hơn. Và yếu tố này sẽ phân biệt được giữ beginners và experienced programmers

👉 Quyển sách sẽ cung cấp nhiều tips thiết thực để cải thiện tính hiệu quả của SQL trên tất cả hệ thống cơ sở dữ liệu.

👉 SQL Performance Tuning không dạy bạn các cú pháp SQL và cách sử dụng một lệnh SQL cụ thể mà thay vào đó sẽ giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa các DBBS như: Oracle, SQL Server và MySQL. Từ đó bạn sẽ quyết định được các kỹ thuật điều chỉnh nào sẽ sử dụng trong cơ sở dữ liệu nào.

💁‍♂️ Trên đây là một số nội dung mà bạn sẽ học trong quyển này, xin mời đọc tại đây: https://onedrive.live.com/?cid=c6cb1fed4e11a01b&id=C6CB1FED4E11A01B%21277&authkey=%21ALGj-2IePW79R58

3. SQL For Smarties, Fifth Edition: ADVANCED SQL PROGRAMMING

💁‍♂️ Joe Celko’s SQL for Smarties, Fifth Edition: Advanced SQL Programming (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) được đánh giá là quyển sách cần đọc để cải thiện trình độ SQL của bạn.

👉 Quyển này cung cấp cho bạn các tips,kỹ thuật viết câu lệnh hiệu quả, đôi khi là phức tạp bằng cách sử dụng ANSI Standard SQL. Quyền này cũng đề cập đến các chủ đề khác nhau, từ thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến các kiểu dữ liệu phù hợp để nhóm và thiết lập các hoạt động, tối ưu hóa, chia sẻ dữ liệu,v.v.

💁‍♂️ MCI mới có được tái bản lần thứ 3 của quyển này, xin mời bạn đọc trong link sau: https://1drv.ms/b/s!AhugEU7tH8vGgha94XTi_a4KAUAc?e=VGGc5B

 4. THE ART OF SQL by Stephane Faroult

💁‍♂️ Đây là một quyển sách tuyệt vời khác về SQL mà bạn nên đọc nhé.

👉 Với tất cả những ai đã từng xây dựng cơ sở dữ liệu đề biết rằng một cơ sở dữ liệu được thiết kế không phù hợp có thể là trở ngại lớn nhất đối với hiệu suất ứng dụng.

👉 Quyển sách được viết theo phong cách “The Art of War” của Sun-Tzu. Mỗi một chapter sẽ có tiêu đề như “Laying Plans”, “Tactical Dispositions”, “The Nine Situations”

👉 Chương “Tactical Dispositions” sẽ bao gồm các chủ đề lập chỉ mục và trong “The Nine Situations” tác giả sẽ xét một số mẫu SQL cổ điển và giải thích cách tiếp cận tốt nhất.

💁‍♂️ Xin mời các bạn đọc tại đây: https://1drv.ms/b/s!AhugEU7tH8vGghjSk2zT1o5kieSx?e=KLSsMc