• Thời gian diễn ra: Nov. 12, 2022, 9:30 a.m.
 • Quà tặng: 1 account trải nghiệm hệ sinh thái học tập của MCI bao gồm: Các video chia sẻ kiến thức về phân tích dữ liệu đa dạng, Job Market được cập nhật thường xuyên từ hơn trăm doanh nghiệp lớn, + 200 bộ đề thi tuyển dụng Big 4,…. và hàng loạt các tài liệu hữu ích khác
 • Tài khoản:
  • Password: hv12345678
 • Lưu ý:
  • - Tài khoản của bạn truy cập vào Website
  • - Username và Password trên chỉ áp dụng cho những bạn lần đầu đăng ký
  • - Đối với những User đã là học viên thì các bạn hãy đăng nhập với tài khoản đã được tạo trước đó
 • *Bạn vui lòng kiểm tra email để nhận thông tin hướng dẫn cụ thể nhé!