ĐIỀU KHOẢN HỌC VIÊN MCI

  1. GIỚI THIỆU

Điều khoản này là một phần không thể tách rời giữa MCI và Học viên. Đảm bảo những quyền lợi mà Học viên nhận được trong suốt khóa học.

1.1. MCI kết nối những người có nhu cầu học tập với những cá nhân/tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục có chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp và đem đến chất lượng thực sự đúng như cam kết. Điều khoản trao đổi trực tiếp giữa Học viên và Trung tâm/Giảng viên. Các bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng khoá học, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

1.2. MCI có 2 hình thức học online và offline bao gồm 10 khoá học chính như sau:

– VBA cơ bản đến nâng cao

– VBA siêu ứng dụng

– SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners

– Database and SQL for Data Science

– Python For Data Analytics And Risk Analytics

– Python for Machine Learning & Deep Learning

– Applying Power BI In Business Intelligence

– Analyzing and visualizing data on Power BI

– Powerful Dashboard in Excel

– R programming for Data Analytics

– Applied R in Risk Analytics, Business Analytics & Portfolio management

Và các khóa về Công nghệ Lập trình khác như Business Analyst, JavaScript, Java, C#, PHP, Python Django

1.3 MCI sẽ cùng học viên đánh giá, chọn lọc những Trung tâm/Giảng viên có uy tín, có chuyên môn cao và đảm bảo được đầu ra của học viên đúng như cam kết.

1.4 MCI không chịu trách nhiệm đối với những yêu cầu, dịch vụ riêng bên ngoài trực tiếp giữa Học viên và Giảng viên. MCI có quyền đơn phương chấm dứt liên kết, ngừng phục vụ và không chịu trách nghiệm với những trường hợp vi phạm của Học viên trong các điều khoản đã ghi rõ trong hợp đồng.

1.5 Trước khi trở thành khách hàng của MCI, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong văn bản này.

  1. Trách nhiệm của MCI:

2.1. MCI chịu trách nhiệm quản lý về tình trạng và chất lượng giảng dạy của Trung tâm/Giảng viên, đồng thời quản lý về sĩ số học viên tham gia học tại nơi đã đăng ký.

2.2. Học phí của Học viên được tính đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí như doanh thu, thuế, tiền công nhân viên, tiền thuê địa điểm v.v. Học viên sẽ không phải thanh toán thêm hoặc riêng khoản phí nào khác.

2.3. MCI hỗ trợ học phí bằng các hoạt động khuyến mãi như: ưu đãi giảm học phí, tặng quà, hoàn lại phí thông qua giới thiệu học viên khác. Học phí cuối cùng Học viên cần thanh toán là phí sau khi đã áp dụng những khuyến mại trên.

2.4. MCI cam kết kể từ thời điểm khai giảng, Trung tâm/Giảng viên liên kết phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về lộ trình giảng dạy, bài tập, điểm kiểm tra, phản hồi và kết quả học của học viên trong lớp.

  1. Chính sách hoàn trả, chuyển nhượng học phí

3.1. Chính sách hoàn trả:

– Học phí đã thanh toán được hoàn lại sau 15 ngày kể từ ngày thanh toán học phí lần đầu tiên hoặc sau buổi thứ 2 của khoá học (tuỳ điều kiện nào đến trước). Trung tâm sẽ chỉ giải quyết hoàn lại 90% học phí đã đóng.

– Những khoá học đã được hưởng khuyến mại, ưu đãi trên 20% tổng giá trị khoá học, Học viên sẽ không được hoàn lại học phí dưới mọi hình thức. Trừ trường hợp Học viên chứng minh được lỗi do phía Trung tâm.

3.2 Chuyển nhượng học phí:

– Học viên vì một lý do cá nhân nào đó không thể tiếp tục kế hoạch tham gia các lớp học đã đăng ký có thể chuyển nhượng cho người khác trong vòng 15 ngày kể từ ngày thanh toán học phí lần đầu.

 

 

  1. Bảo mật và Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu dịch vụ, logo và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung, thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến MCI (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn là tài sản của MCI và các bên liên kết với MCI (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản Chung này, học viên không được phép biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phát sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của MCI học viên không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của MCI.

  1. Phản hồi

MCI luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía học viên nhằm giúp MCI cải thiện chất lượng Khoá học/Giảng dạy. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của MCI dưới đây:

– Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email cskh@fintechschool.com hoặc gọi trực tiếp đến số 0246 685 9779

– Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.