HỌC VIÊN TẠI HỌC VIÊN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH MCI VIỆT NAM

Nhân viên ưu tú của Học viên Đào tạo Lập trình MCI

Vũ Hà Thư – Học viên Power BI

Giảng viên của MCI không chỉ sát sao với việc học tập của học viên mà còn rất vui tính và tâm huyết nữa. Em thấy rất có cảm hứng khi học ở đây.

Nhân viên ưu tú của Học viên Đào tạo Lập trình MCI

Trần Thị Thuận – Học viên VBA

Lúc đầu em cứ nghĩ học mấy môn lập trình với con gái như em là khó lắm, nhưng hóa ra chương trình học lại rất cụ thể, dễ học, dễ áp dụng.

Nhân viên kinh doanh xuất sắc của Học viên Đào tạo Lập trình MCI

Nguyễn Thị Hiền – Học viên Excel

Là một nhân viên sales, việc quản lý khách hàng của em rất mất thời gian và công sức. Khóa Excel tại MCI đã giúp em rất nhiều. Cảm ơn MCI!

Nguyễn Tuấn Dũng – Học viên R

Khóa học mang cho mình những kinh nghiệm thực tế từ các giảng viên đã và đang làm việc tại công ty đa quốc gia, cho mình góc nhìn đa chiều hơn về phân tích và xử lý dữ liệu. Hơn nữa, khả năng sử dụng công cụ R và cách tư duy đã giúp mình có lợi thế hơn so với các đồng nghiệp khác trong công ty.

Nguyễn Huệ Trang – Học viên BA

Kết thúc khóa học BA tại MCI, mình ấn tượng đến mức về kể lại cho bạn về những trải nghiệm học tập thú vị tại đây, một lớp học ứng dụng nhất mà mình từng thấy. Học xong mình cảm thấy thực sự có cảm hứng với nghề phân tích dữ liệu và mình đã quyết định chọn nói làm ngành nghề tương lai

Bùi Như Quỳnh – Học viên SQL

Sau 5 buổi học khoá SQL kèm coursework thực tế, mình đã nắm được bức tranh lớn trong nghề, thuần thục các công việc ứng dụng công cụ SQL. Mình cũng đã có thể sử dụng các công cụ phân tích và xử lý dữ liệu ứng dụng trong các project và có những cơ hội tốt hơn trong công việc.