[ Javascript ] Sự khác biệt giữa .filter () và .where () trong sqlalchemy

Info Dark
5 comments 497 views

chint

Posted at March 16, 2022, 6:27 p.m.

0

Tôi đã thấy một vài biến thể của việc chạy truy vấn với SQLAlchemy. Ví dụ, đây là một phiên bản:

posts = db.query(models.Post).filter(models.Post.owner_id==user.id).all()

Sự khác biệt giữa sử dụng ở trên hoặc sử dụng .wherelà gì? Tại sao lại có hai biến thể ở đây?5 answers
 • 0

  tieplv

  Aug. 4, 2022, 3:27 p.m.

  hay lắm bạn ơi

  Reply

 • 0

  tieplv

  July 30, 2022, 1:23 a.m.

  Reply
  • hienkkhd

   Answer at Sept. 20, 2022, 2:31 p.m.

   ấfsafafasfasf


  • hienkkhd

   Answer at Sept. 20, 2022, 2:31 p.m. • 0

  tieplv

  July 29, 2022, 6:26 p.m.

  okie banj nhes

  Reply

 • 1

  tieplv

  July 27, 2022, 8:04 p.m.

  chekc lại nhé

  Reply
  • tieplv

   Answer at July 27, 2022, 8:04 p.m.

   ok bạn • 0

  tamttt

  April 21, 2022, 4:07 p.m.

  ???

  Reply