[ Javascript ] Các cách đóng JavaScript hoạt động như thế nào?

Info Dark
10 comments 310 views

ngocptb

Posted at Feb. 9, 2022, 11:24 a.m.

0

Bạn sẽ giải thích như thế nào về các bao đóng trong JavaScript cho một người có kiến ​​thức về các khái niệm mà chúng bao gồm (ví dụ: các hàm, biến và những thứ tương tự), nhưng lại không hiểu về các bao đóng?

Tôi đã xem ví dụ về scheme được đưa ra trên Wikipedia, nhưng tiếc là nó không giúp được gì10 answers
 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 1:33 p.m.

  gđsgds
  sdfgsdfgsdf
  fdgsdfgfh

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 1:29 p.m.

  dsfsadf
  fsadfd

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 1:28 p.m.

  dsfasdfasd

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 1:22 p.m.

  lọkh
  yghb

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 12:21 p.m.

  tthrtdhdfghfd
  dccsđ
  gdhgfh

  Reply
  • gv1

   Answer at Feb. 9, 2022, 1:22 p.m.

   csdsaf
   dsfsdaf


  • gv1

   Answer at Feb. 9, 2022, 1:22 p.m.

   csdsaf
   dsfsdaf


  • gv1

   Answer at Feb. 9, 2022, 1:21 p.m.

   csdsaf
   dsfsdaf


  • gv1

   Answer at Feb. 9, 2022, 12:21 p.m.

   csdsaf
   dsfsdaf • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 12:21 p.m.

  tthrtdhdfghfd
  gdhgfh

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 12:21 p.m.

  tthrtdhdfghfd

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 12:18 p.m.

  ádafs
  sdfdsf

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 12:18 p.m.

  ádafs
  sdfdsf

  Reply

 • 0

  gv1

  Feb. 9, 2022, 12:11 p.m.

  ádafs
  sdfdsf

  Reply