[ Python ] [Python] Các kiểu khai báo biến (test)

Info Dark
2 comments 354 views

ducle57881@gmail.com

Posted at Feb. 8, 2022, 8:14 p.m.

0

1. Mọi người cho mình làm sao để khai báo các phần tử vào mảng (list) từ bàn phím?

2. List và dictionary, cái nào tốt hơn và công dụng của từng cái trong các trường hợp cụ thể?2 answers
 • 0

  tieplv

  July 27, 2022, 10:48 p.m.

  ý 2 thì dict là dùng để map giữa key và value bạn nhé, lúc nào bạn cần kiểu đối xứng cặp thì dùng dict. Ví dụ, có 3 bạn A, B, C. Bạn A thì có điểm thì là 4 5 6, bạn B thì điểm 6 7 8, bạn C thì điểm là 8 9 10.

  Để mô phỏng dữ liệu của 3 bạn này thì người ra sẽ dùng dict, cụ thể là dict1 = {A: [4, 5, 6], B: [6, 7, 8], C: [8, 9, 10]}.

  Còn list thì khi cần mô phòng 1 danh sách nào đó, ko cần đối ứng (đối xứng) gì cả. ví dụ: list1 = [a, b, c]

  Reply

 • 0

  ducmt

  Feb. 8, 2022, 8:18 p.m.

  hello, mình trả lời có 1 vài ý kiến nha.
  1. có thể sử dụng lệnh input() để thêm phần tử mới từ bàn phím
  2. cái nào cũng tốt nhé, chỉ là bạn muốn dùng cái nào hơn thôi. Vs lại tùy mục đích bạn sử dụng.
  VD: để thực hiện các phép toán thì list tối ưu hơn nhưng để quản lý mảng và tận dụng key trong xử lý data thì chưa chắc đã bằng dictionary.
  vậy nên bạn cứ dùng thoải mái nha k cần phải cân nhắc làm gì

  Reply
  • ducmt

   Answer at Feb. 8, 2022, 8:19 p.m.

   mình cũng thấy vậy, diction và list cái nào dùng cũng ok hết, tùy vào mục đích và bài toán thôi
   ........................
   lalallala