[ Python , Ruby , Java , HTML ] Xuất file theo địa chỉ IP

Info Dark
0 comments 289 views

thuynh

Posted at Jan. 30, 2022, 9:34 a.m.

0

Chào mọi người mình đang học DA cug là newbie cho mình hỏi xuất file sang địa chị folder có địa chỉ ip cụ thể ví dụ là 172.12.2.5 thì mình xuất làm sao v ạ. Xuất ở folder local hay FTP thì mình làm được mà xuất sang ip cụ thể khác local folder thì làm sao v ạ. Cho mình xin đường link ngâm cứu cũng được.Mình cảm ơn nhiều. Mình viết bằng python0 answers