[ HTML ] Cách căn giữa một phần tử theo chiều ngang

Info Dark
0 comments 221 views

longadc1@gmail.com

Posted at Jan. 30, 2022, 5:53 a.m.

0

Làm cách nào tôi có thể căn giữa chiều ngang của 1 thẻ div trong một thẻ khác div bằng code CSS?
đoạn mã của tôi như hình0 answers