[ HTML ] Làm thế nào để đổi MM/dd/yyyy sang yyyy-MM-dd trong MySQL?

Info Dark
0 comments 307 views

thuongnt

Posted at Jan. 30, 2022, 1:09 a.m.

0

Mình cần chuyển cột kiểu date dịnh dang MM/dd/yyyy sang yyyy-MM-dd. Ai có cao kiến gì khum0 answers