Điều khoản chung

Điều khoản này là một phần không thể tách rời giữa MCI và Học viên. Đảm bảo những quyền lợi mà Học viên nhận được trong suốt khóa học. Bằng việc đăng ký, xác nhận Điều khoản này và tham dự khóa học tại MCI, bạn đồng ý với những điều khoản dưới đây:

I. GIỚI THIỆU

MCI kết nối những người có nhu cầu học tập với những cá nhân/tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục có chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp và đem đến chất lượng thực sự đúng như cam kết. Điều khoản trao đổi trực tiếp giữa Học viên và Trung tâm/Giảng viên. Các bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng khoá học, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Điều khoản chung cho học viên tại MCI

II. KHÓA HỌC TẠI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH MCI

1. MCI có 2 hình thức học onlineoffline bao gồm 10 khoá học chính như sau:

 • VBA cơ bản đến nâng cao
 • VBA siêu ứng dụng
 • SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners
 • Database and SQL for Data Science
 • Python For Data Analytics And Risk Analytics
 • Python for Machine Learning & Deep Learning
 • Applying Power BI In Business Intelligence
 • Analyzing and visualizing data on Power BI
 • Powerful Dashboard in Excel
 • R programming for Data Analytics
 • Applied R in Risk Analytics, Business Analytics & Portfolio management

Và các khóa về Công nghệ Lập trình khác như IT Business Analyst, Rpa Uipath Automation, Full Stack Web Development, Full Stack Mobile Development, JavaScript, Java, C#, PHP, Python Django

2. MCI sẽ cùng học viên đánh giá, chọn lọc Giảng viên có uy tín, có chuyên môn cao và đảm bảo được đầu ra của học viên đúng như cam kết.

3. MCI không chịu trách nhiệm đối với những yêu cầu, dịch vụ riêng bên ngoài trực tiếp giữa Học viên và Giảng viên. MCI có quyền đơn phương chấm dứt liên kết, ngừng phục vụ và không chịu trách nhiệm với những trường hợp vi phạm của Học viên trong các điều khoản đã ghi rõ trong hợp đồng.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA MCI

1. MCI chịu trách nhiệm quản lý về tình trạng và chất lượng giảng dạy của Trung tâm/Giảng viên, đồng thời quản lý về sĩ số học viên tham gia học tại nơi đã đăng ký.

2. Học phí của Học viên được tính đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí như doanh thu, thuế, tiền công nhân viên, tiền thuê địa điểm v.v.. được tính ngay từ thời điểm học viên đăng ký tham gia học. Học viên sẽ không phải thanh toán thêm hoặc riêng khoản phí nào khác.

3. MCI hỗ trợ học phí bằng các hoạt động khuyến mãi như: ưu đãi giảm học phí, tặng quà, hoàn lại phí thông qua giới thiệu học viên khác. Học phí cuối cùng Học viên cần thanh toán là phí sau khi đã áp dụng những khuyến mại trên.

4. MCI cam kết kể từ thời điểm khai giảng, Trung tâm/Giảng viên liên kết phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về lộ trình giảng dạy, bài tập, điểm kiểm tra, phản hồi và kết quả học của học viên trong lớp.

5. MCI luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía học viên nhằm giúp MCI cải thiện chất lượng Khoá học/Giảng dạy. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của MCI dưới đây:

 • Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email cskh@fintechschool.com
 • Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

IV. Trách nhiệm của học viên

1. Học thử

Để đảm bảo số lượng học viên mỗi lớp (có giới hạn) và chất lượng giảng dạy, MCI không áp dụng chính sách học thử.

2. Học lại

Học viên sau khi tham gia các khóa học có nhu cầu học để ôn tập, củng cố lại kiến thức, cập nhật kiến thức mới trong giáo trình; không giới hạn số lần học lại khóa học cùng loại.

2.1. Đối tượng đủ điều kiện học lại:

 • Học viên đã đăng ký và hoàn thành 100% học phí
 • Không nghỉ quá 3 buổi học tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó
 • Hoàn thành trên 80% bài tập tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó

2.2. Đối tượng bị từ chối học lại:

 • Không thanh toán đủ 100% học phí
 • Nghỉ quá 3 buổi học tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó
 • Hoàn thành dưới 80% bài tập tại khóa học cùng loại diễn ra trước đó
 • Đăng ký học lại nhưng không tham gia và không báo trước 5 ngày cho Học viện
 • Có hành vi gian lận, lợi dụng chính sách của Học viện

2.3. Một số lưu ý:

 • Quyền học lại không quy đổi thành tiền và không có giá trị chuyển nhượng
 • Các trường hợp đổi, tách, gộp khóa học sẽ do Học viện quyết định

3. Đổi lớp và Đổi môn học

3.1. Đổi lớp

 • Đổi lớp được định nghĩa là Học viên muốn chuyển sang khóa học tương đương nhưng có thời gian học khác, chênh lệch không quá 14 ngày.
 • Học viên được tham gia lớp mới từ số thứ tự buổi tương ứng với số thứ tự buổi kết thúc lớp lớp trước đó

3.2. Đổi môn học

Đổi môn được định nghĩa là Học viên muốn chuyển sang môn học khác loại với môn học đã đăng ký trước đó Đối tượng đủ điều kiện đổi môn là Học viên không học quá 2 buổi kể từ khi môn học mà Học viên muốn đổi diễn ra Cách thức đổi môn học:

 • Khi đổi khóa học có giá trị tương đương hoặc thấp hơn, Học viên không mất chi phí chuyển đổi giữa 2 khóa học.
 • Khi đổi khóa học có giá trị cao hơn, Học viên sẽ chịu trách nhiệm đóng bổ sung học phí còn thiếu, được tính tại thời điểm đổi.

4. Bảo lưu

 • Học viên đã thông báo bảo lưu khóa học tới MCI có thể bảo lưu khóa học và được học lại miễn phí trong thời hạn 2 năm kể từ khi thông báo bảo lưu.
 • Học viên được bảo lưu tối đa 2 lần cho khóa học đăng ký
 •  Để tham dự khóa học bảo lưu, Học viên cần chủ động thông báo cho Học viện trước ít nhất 10 ngày về thời gian có thể tham gia học trở lại. Học viện sẽ sắp xếp cho Học viên khóa học phù hợp nhất tại thời điểm đó.

Xem thêm: