Lợi ích của học viên • Tặng miễn phí 01 tài khoản trên Hệ thống quản lý học tập của MCI
 • Được support từ đội ngũ IT và CTO của MCI về công nghệ, dữ liệu lớn và hàng trăm job trên Workspace
 • Nhận chứng chỉ sau khóa học
 • Miễn phí học lại không giới hạn
Math

Math & Statistics for Data Science

Học viện lập trình MCI xin gửi đến anh chị khóa học Math & Statistics for Data Science, dạy online và offline trong 5 buổi học cùng các chuyên gia

4.8

Đối tượng

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

1. Hiểu cơ sở toán học của các thuật toán cơ bản trong việc học có giám sát và học tập không giám sát.
2. Sử dụng Python và scikit-learning để triển khai các thuật toán cơ bản trong việc học có giám sát và học tập không giám sát

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Tạ Quốc Khánh

- Digital bank Senior Data Analyst tại OCB Bank
- Data Analyst tại FE-CREDIT COMPANY
- Risk Modeling Specialist tại FE-CREDIT COMPANY


Phạm Nguyên Hạnh

- Data Analyst, Ban Quản trị dữ liệu, Tập đoàn Viettel
- Certified Senior Big Data Analyst, DASCA
- Pass CFA level II
- MSc Financial Analysis and Fund Management (FAFM), with Distinction - University of Exeter