Lợi ích của học viên • Tặng miễn phí 01 tài khoản trên Hệ thống quản lý học tập của MCI
 • Được support từ đội ngũ IT và CTO của MCI về công nghệ, dữ liệu lớn và hàng trăm job trên Workspace
 • Nhận chứng chỉ sau khóa học
 • Miễn phí học lại không giới hạn
Javascript Level 1

Javascript for Newbies

Học viện lập trình MCI xin gửi đến anh chị 2 khóa học Javascript, dạy online và offline trong 16 buổi học cùng các chuyên gia thông tin như sau:

+ Khóa Javascript Level 1: Javascript for Newbies
+ Khóa Java Level 2: Applied Javascript in Software Development

5.0

Đối tượng

- Sinh viên năm cuối các trường kinh tế, kĩ thuật
- Các bạn có đam mê về ngành nghề thiết kế phần mềm, IT
- Mong muốn cải thiện khả năng xây dựng phần mềm, bước vào ngành mới
- Phù hợp với các bạn đang mong muốn chuyển ngành sang ngành phát triển phần mềm

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

-Nắm vững nền tảng cơ bản của JavaScript.
-Thiết kế và phát triển trang blog cá nhân đơn giản dựa trên API của giảng viên cung cấp
-Hiểu mục đích sử dụng của JS, cài đặt môi trường và thực hành làm quen
-Nắm được cách JS làm việc với HTML và CSS
-Hiểu và biết cách sử dụng Object và mảng. Biết sử dụng các loại câu điều kiện và vòng lặp
-Hiểu các loại function và cách sử dụng
-Hiểu về module, class và cách sử dụng
-Hiểu về event và biết cách sử dụng để tạo trang web có tương tác
-Hiểu về giao tiếp giữa client và server. Biết cách sử dụng Form và các thư viện chuyên dụng.

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Giới thiệu làm quen và chuẩn bị môi trường thực hành

  Mục tiêu:

  Hiểu mục đích sử dụng của JS, cài đặt môi trường và thực hành làm quen

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  JS và DOM

  Mục tiêu:

  Nắm được cách JS làm việc với HTML và CSS

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Câu điều kiện và vòng lặp


  Mục tiêu:

  Hiểu và biết cách sử dụng Object và mảng. Biết sử dụng các loại câu điều kiện và vòng lặp


  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Hàm

  Mục tiêu:

  Hiểu các loại function và cách sử dụng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Module và Class

  Mục tiêu:

  Hiểu về module, class và cách sử dụng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Event và tương tác trên trang web

  Mục tiêu:

  Hiểu về event và biết cách sử dụng để tạo trang web có tương tác

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Giao tiếp Client-Server


  Mục tiêu:

  Hiểu về giao tiếp giữa client và server. Biết cách sử dụng Form và các thư viện chuyên dụng.

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Tổng kết

  Mục tiêu:

  Hệ thống lại kiến thức đã học. Giao bài thực hành cuối khoá và gợi ý định hướng.

  Ứng dụng:

  Case Study:

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên