Lợi ích của học viên • Tặng miễn phí 01 tài khoản trên Hệ thống quản lý học tập của MCI
 • Được support từ đội ngũ IT và CTO của MCI về công nghệ, dữ liệu lớn và hàng trăm job trên Workspace
 • Nhận chứng chỉ sau khóa học
 • Miễn phí học lại không giới hạn
Java Level 1+2

Combo Java Level 1 & Level 2

Học viện lập trình MCI xin gửi đến anh chị 2 khóa học Java, dạy online và offline trong 16 buổi học cùng các chuyên gia thông tin như sau:

+ Khóa Java Level 1: Java for Newbies
+ Khóa Java Level 2: Applied Java in Software Development

4.7

Đối tượng

- Sinh viên năm cuối các trường kinh tế, kĩ thuật
- Các bạn có đam mê về ngành nghề thiết kế phần mềm, IT
- Mong muốn cải thiện khả năng xây dựng phần mềm, bước vào ngành mới
- Phù hợp với các bạn đang mong muốn chuyển ngành sang ngành phát triển phần mềm

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

-Làm quen với ngôn ngữ lập trình Java
-Hiểu được cách khai báo biến và sử dụng các toán tử trong Java
-Hiểu được mục đích, cách khai báo và sử dụng hàm
-Nắm được cách sử dụng các cấu trúc rẽ nhánh
-Nắm được cách khai báo và sử dụng đối tượng
-Nắm được các phương thức xử lý chuỗi
-Làm quen với các loại Collection trong Java
-Xử lý các ngoại lệ có thể xảy ra trong ứng dụng
- Tặng học lại miễn phí nếu bạn vẫn chưa chắc về kiến thức của mình.
- Có thể kết hợp học giữa online và offline để phù hợp nhất với thời gian biểu của bạn.
- Được hỗ trợ và tư vấn sau này liên quan đến Python
- Hỗ trợ thiết kế tất cả các dự án tự động hóa trong công việc cùng học viên sau khóa học
- Trở thành hành viên của Học viện lập trình Magic Code Institute, thành viên của Data Analytics VietNam
- Học các ngôn ngữ khác như Java, Javascript, PHP, Python, C# với ưu đãi lớn.
- Được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học khi đi học đủ 70% số buổi trở lên và hoàn thành bài tập về nhà, bài tập lớn

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

  Mục tiêu:

  Làm quen với ngôn ngữ lập trình Java

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Biến, kiểu dữ liệu và các toán tử

  Mục tiêu:

  Hiểu được cách khai báo biến và sử dụng các toán tử trong Java

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Tìm hiểu về hàm trong Java

  Mục tiêu:

  Hiểu được mục đích, cách khai báo và sử dụng hàm

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Cấu trúc điều kiện và vòng lặp trong Java

  Mục tiêu:

  Nắm được cách sử dụng các cấu trúc rẽ nhánh

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java

  Mục tiêu:

  Nắm được cách khai báo và sử dụng đối tượng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Xử lý chuỗi trong Java

  Mục tiêu:

  Nắm được các phương thức xử lý chuỗi

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Làm quen với các loại Collection trong Java

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Tổng quan về Exception trong Java

  Mục tiêu:

  Xử lý các ngoại lệ có thể xảy ra trong ứng dụng

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Review kiến thức

  Mục tiêu:

  Tổng kết lại kiến thức đã học

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng (OOP)

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng (OOP)

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Xử lý file và IO

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Lập trình “Multithreading“ trong Java

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Quản lý bộ nhớ trong Java

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Lập trình giao diện người dùng với JavaFx

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Lập trình giao diện người dùng với JavaFx

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Lập trình giao diện người dùng với JavaFx

  Mục tiêu:

  Ứng dụng:

  Case Study:

  Chủ đề:

  Review kiến thức

  Mục tiêu:

  Tổng kết lại kiến thức đã học

  Ứng dụng:

  Case Study:

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên