THƯ VIỆN KHÓA HỌC

/course-by-type/TR
course image
BIG DATA IN BUSINESS TRACK
4.5
Dữ liệu
TRACK
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 2:12 p.m.
Tổng thời gian: 30h
TRACK
Đây là chương trình đào tạo full skill về Big Data trong kinh doanh gồm 06 khóa học, bạn sẽ được đào tạo cơ bản với ngôn ngữ R để ứng dụng nó trong việc phân tích dữ liệu, sau khi đã quen với R bạn sẽ được hướng dẫn ứng dụng R vào các phân tích chuyên sâu về data và quản lý rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh

Đồng thời, bạn được đào tạo để xây dựng nền tảng tư duy dữ liệu và kỹ năng nền tảng với SQL, nâng cao các kỹ năng xử lý dữ liệu, hướng dẫn chuyên sâu về SQL.

Tiếp sau đó, khóa học Excel sẽ giúp bạn trong việc báo cáo và phân tích dữ liệu với công cụ. Cuối cùng, bạn sẽ được sử dụng một công cụ siêu mạnh mẽ giúp bạn thiết kế các báo cáo SANG-XỊN-MỊN thông qua khóa học "Analyzing and visualizing data" với công cụ Power BI

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 50 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 06 khóa học nhỏ trong chương trình Big Data in Business Track:
1. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
2. Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)
3. R programming for Data Analytics (R Level 1)
4. Applied R in Risk Analytics, Business Analytics & Portfolio management (R Level 2)
5. Powerful Dashboard in Excel (Excel level 2)
6. Analyzing and visualizing data on Power BI (Power BI Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Data Engineer (Kĩ Sư Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)
• Tất cả vị trí Artificial Intelligence (AI) Engineer (Kĩ sư Trí tuệ Nhân tạo)
course image
DATA ANALYST WITH PYTHON TRACK
4.6
Dữ liệu
TRACK
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 2:20 p.m.
Tổng thời gian: 30h
TRACK
Đây là chương trình đào tạo full skill về Phân tích dữ liệu gồm 05 khóa học, đào tạo từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên công cụ Power BI, áp dụng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và quản trị kinh doanh, thu thập dữ liệu và xuất bản báo cáo thông minh theo thời gian thực với BI Dashboard và Power Query.

Đồng thời, bạn được đào tạo để xây dựng nền tảng tư duy dữ liệu và kỹ năng nền tảng với SQL, nâng cao các kỹ năng xử lý dữ liệu, hướng dẫn chuyên sâu về SQL.

Tiếp sau đó, 02 khóa học Python trong chương trình từ cơ bản đến nâng cao, ứng dụng trong phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst) và quản trị rủi ro kinh doanh, ứng dụng nâng cao trong lĩnh vực Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) và AI (trí tuệ nhân tạo)

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 46 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Data Analyst with Python track:
1. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
2. Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)
3. Analyzing and visualizing data on Power BI (Power BI Level 1)
4. Python for Data Analytics and Risk Analytics (Python Level 1)
5. Python for Machine Learning & Deep Learning (Python Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)
• Tất cả vị trí Artificial Intelligence (AI) Engineer (Kĩ sư Trí tuệ Nhân tạo)
• Tất cả vị trí Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)
course image
DATA FOR NEWBIES TRACK
4.6
Dữ liệu
TRACK
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 2:29 p.m.
Tổng thời gian: 30h
TRACK
Đây là chương trình đào tạo full skill về Phân tích dữ liệu gồm 05 khóa học, chương trình bắt đầu từ khóa Excel cơ bản giúp bạn làm quen với thực hiện visual cơ bản trong Excel và tăng dần lên các mức độ nâng cao hơn trong phân tích dữ liệu.

Tiếp sau đó là các khóa học lập trình VBA từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn đẩy nhanh quá trình phân tích dữ liệu nhanh và mạnh mẽ hơn cũng như áp dụng được nhiều hơn trong các công việc thực tế cho các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kế toán, viễn thông, công nghệ, kĩ thuật....

Sau cùng, với 02 khóa học SQL cơ bản và SQL nâng cao, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về cơ sở dữ liệu và tư duy trong việc xử lý, tối ưu và quản trị BIG DATA trong các ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, viễn thông, công nghệ, kĩ thuật....

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 40 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Data for Newbies Track:
1. Powerful Dashboard in Excel (Excel Level 2)
2. VBA Basic to Advanced (VBA Level 1)
3. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
4. VBA Applications (VBA Level 2)
5. Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Nâng cấp lên level Leader/Manager
• Kế toán, Kế toán trưởng, Quản lý kho, Quản lý xây dựng, Nhà thầu, Quản lý bán hàng, Quản lý nhân sự....
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Engineer (Kĩ sư Dữ liệu)
course image
DATA SCIENCE TRACK
4.6
Dữ liệu
TRACK
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 2:44 p.m.
Tổng thời gian: 30h
TRACK
Đây là chương trình đào tạo full skill về Data Science gồm 05 khóa học, xuyên suốt chương trình học bạn sẽ được sử dụng Excel để tổng hợp và trình bày dữ liệu sao cho khoa học để tạo ra các báo cáo đầy đủ và chi tiết.

Làm quen với SQL và thành thạo công cụ này để tối ưu hóa các xử lý, phân tích của bạn với BIG DATA cũng như trong việc quản trị cơ sở dữ liệu của bạn.

Cuối cùng, bạn sẽ được tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình bậc cao - Python và ứng dụng ngôn ngữ này trong việc phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro... Và áp dụng Python vào lĩnh vực Machine Learning & Deep Learning trong các mô hình dự báo, quản trị cho các ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, viễn thông....

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 42 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Data Science Track:
1. Python for Business Analytics & Risk Analytics Python Level 1(Python Level 1)
2. Python for Machine Learning & Deep Learning (Python Level 2)
3. Powerful Dashboard in Excel (Excel Level 2)
4. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
5. Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)
course image
RPA UIPATH AUTOMATION TRACK
4.7
Phần mềm
rpa_track
Tạo lúc: Feb. 18, 2022, 8:21 p.m.
Tổng thời gian: 30h
rpa_track
Đây là chương trình đào tạo full skill về RPA UiPath trong kinh doanh gồm 05 khóa học, xuyên suốt lộ trình học bạn sẽ được làm quen và phát triển các chương trình tự động hóa, gửi email tự động, báo cáo tự động với VBA Excel, giúp bạn có một cái nhìn khái quát về tính ứng dụng của TỰ ĐỘNG HÓA trong các quy trình làm việc cũng như giúp bạn có thêm kiến thức nền tảng về lập trình.

Đồng thời, bạn được đào tạo các kiến thức về Python để áp dụng vào các quy trình quản trị rủi ro và quản trị danh mục đầu tư. Ngoài ra, bạn sẽ được làm quen với các kiến thức Machine Learning để làm nền tảng cho các khóa RPA sau này.

Cuối cùng, bạn sẽ được làm quen với RPA UiPath, cách lập trình trong UiPath. Sau đó, bạn sẽ trực tiếp xây dựng một quy trình tự động hóa hoàn toàn, quản trị các dự án tự động hóa của chính mình với các kiến thứ nền tảng về VBA, Python, Machine Learning và RPA cơ bản mà trước đó bạn đã được học.

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 42 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình RPA UIPath Automation Track:
1. Khóa học: VBA Basic to Advanced (VBA Level 1)
2. Khóa học: VBA Applications (VBA Level 2)
3. Khóa học: RPA UiPath Automation for Beginners (RPA Level 1)
4. Khóa học: Advanced RPA UiPath Automationn (RPA Level 2)
5. Khóa học: Python Script for Automation (Python Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí RPA Developer (Nhà Phát Triển RPA)
• Tất cả vị trí Automation Test Engineer (Kỹ Sư Kiểm Thử Tự Động)
• Tất cả vị trí RPA Project Managers (Nhà Quản Lý Dự Án RPA)
• Tất cả vị trí Business Analyst/RPA Consultant (Nhà Phân Tích Kinh Doanh và Giải pháp RPA)
course image
DATA EXPERT - SQL TRACK
4.6
Dữ liệu
TRACK
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 3:15 p.m.
Tổng thời gian: 30h
TRACK
Đây là chương trình đào tạo full skill về Phân tích và Xây dựng cơ sở dữ liệu trong kinh doanh gồm 05 khóa học, bạn sẽ bước đầu làm quen với ngôn ngữ truy vấn SQL và các nghiệp vụ quan trọng khi làm việc với SQL trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, ứng dựng xử lý Big Data, cũng như ứng dụng ngay vào lĩnh vực Phân tích Dữ liệu. Sau đó, bạn sẽ được tìm hiểu chuyên sâu và các ứng dụng nâng cao hơn về SQL, Debugging.

Xử lý dữ liệu lớn với SQL Server và SQL Oracle, ứng dụng SQL trong xây dựng và cấu trúc dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn. Các nghiệp vụ liên quan đến Data Warehouse, Data Lake, Data Model…

Tiếp đó, bạn sẽ làm quen và thực hành với ngôn ngữ R trong công việc xử lý, phân tích dữ liệu và rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng, bạn sẽ được làm quen với công cụ phân tích và thiết kế các Visualization SANG-XỊN-MỊN để phục vụ trong việc báo cáo và trình bày dữ liệu một cách thông minh và khoa học

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 45 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Data Expert - SQL Track:
1. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
2. Database and SQL for Data Science (SQL Level 2)
3. Analyzing and visualizing data on Power BI (Power BI Level 1)
4. R programming for Data Analytics (R Level 1)
5. Applied R in Risk Analytics, Business Analytics & Portfolio management (R Level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là các vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Engineer (Kĩ sư Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)
• Tất cả vị trí Data Architect (Chuyên viên Kiến Trúc Dữ Liệu)
• Tất cả vị trí Database Administrator (Nhà Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu)
course image
BUSINESS INTELLIGENCE TRACK
4.6
Dữ liệu
TRACK
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 3:01 p.m.
Tổng thời gian: 30h
TRACK
Đây là chương trình đào tạo full skill về Business Intelligence gồm 05 khóa học, đào tạo từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn trình bày dữ liệu kinh doanh thành các Business Intelligence Dashboard tổng quan, thực hiện xử lý dữ liệu chuyên sâu và đưa ra các chiến lược, giải pháp kinh doanh dựa vào những insights có được thông qua các báo cáo kinh doanh và dữ liệu.

Đồng thời, khóa học SQL cơ bản sẽ cung cấp các công cụ, kiến thức nền tảng và tư duy về cơ sở dữ liệu, phân tích, xử lý, làm sạch và tối ưu hóa dữ liệu. Thực hành tại lớp với giảng viên về các case studies thực tế

Tiếp đó, Khóa học Excel Dashboard cung cấp các công cụ và định hướng tư duy về cơ sở dữ liệu, cách phân tích, xử lý và trực quan hóa dữ liệu trên excel giúp bạn tạo các báo cáo vô cùng trực quan và dễ hiểu trên excel

Sau cùng, Khóa học giúp học viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Python và phân tích Big Data, tìm hiểu về database qua thực hành với các case studies thực tế trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu, Quản trị rủi ro và Quản trị danh mục

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 38 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 05 khóa học nhỏ trong chương trình Business Intelligence Track:
1. Powerful Dashboard in Excel (Excel Level 2)
2. SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)
3. Analyzing and visualizing data on Power BI (Power BI Level 1)
4. Applying Power BI In Business Intelligence (Power BI Level 2)
5. Python For Data Analytics And Risk Analytics (Python Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Business Intelligence Developer (Chuyên viên phát triển BI)
• Tất cả vị trí Business Intelligence Analyst (Nhà Phân Tích Trí Tuệ Kinh Doanh)
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
course image
IT BUSINESS ANALYST FAST TRACK
4.6
Phần mềm
it_ba_track
Tạo lúc: Feb. 18, 2022, 7:50 p.m.
Tổng thời gian: 30h
it_ba_track
Đây là 1 khóa học full skill cho IT Business Analyst bao gồm 04 khóa học, mỗi khóa học sẽ giúp bạn từng bước đến gần hơn với ngành IT Business Analyst. Thông qua các khóa học nền tảng về SQL và Business Analyst bạn sẽ hiểu về cơ sở dữ liệu, cách thức làm việc với cơ sở dữ liệu, các dự án trong ngành IT và cách quản lý các dự án thông qua các phần mềm quản lý dự án. Cuối cùng, bạn sẽ được đích thân trải nghiệm tự mình xây dựng một dự án cho IT liên quan đến lĩnh vực tài chính, kinh doanh, công nghệ, kĩ thuật .....

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 33 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:

Tên 04 khóa học nhỏ trong chương trình IT Business Analyst Track:
1. Database System Foundation (SQL level 1)
2. IT Business Analyst Foundation (BA level 1)
3. Database and SQL for System Development (SQL level 2)
4. Applied Advanced IT Business Analyst (BA level 2)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này là vị trí hot sau:
• Tất cả vị trí Business Analyst (Chuyên viên Phân Tích Kinh Doanh)
• Tất cả vị trí IT Business Analyst (Chuyên viên Phân Tích Kinh Doanh cho IT)
• Tất cả vị trí Software Business Analyst (Chuyên viên Phân Tích Kinh Doanh Phần Mềm)