THƯ VIỆN KHÓA HỌC

/course-by-type/CB
course image
Combo R Programming Level 1 & Level 2
4.7
Dữ liệu
R Level 1+2
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 5:14 p.m.
Tổng thời gian: 30h
R Level 1+2
Đây là chương trình đào tạo gồm 02 khóa học về lập trình R, từ cơ bản đến nâng cao, ứng dụng trong phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst) và quản trị rủi ro kinh doanh, ứng dụng nâng cao trong lĩnh vực Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) và AI (trí tuệ nhân tạo)

Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 20 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia thông tin như sau:
Tên 02 khóa học:
1. R Programming for Data Analytics (R Level 1)
2. R Applications in Risk, Portfolio Management & Marketing (R Level 2)

Phân tích dữ liệu chuyên sâu cho ngành Tài Chính, Ngân Hàng
• Ứng dụng lập trình R mạnh mẽ trong thống kê và phân tích dữ liệu
• Chạy các mô hình hồi quy, mô hình phân tích và bổ trợ thêm các kiến thức về Machine Learning
• Giải các cases thực tế trong lĩnh vực Risk Analytics (phân tích rủi ro), Business Analytics (phân tích kinh doanh) và Portfolio Management (quản trị doanh mục)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Machine Learning (ML) Engineer (Kĩ sư Học máy)
• Artificial Intelligence (AI) Engineer (Kĩ sư Trí tuệ Nhân tạo)
• Data Scientist (Nhà Khoa học Dữ liệu)
course image
Powerful Dashboard in Excel (New)
4.5
Dữ liệu
Excel Level 1+2
Tạo lúc: Jan. 24, 2022, 5:45 p.m.
Tổng thời gian: 30h
Excel Level 1+2
Đây là một khóa học Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho dân Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quan hệ khách hàng, Bán hàng, Nhân sự, Quản trị rủi ro… Khoá học sẽ giúp bạn làm được tất cả từ thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu đến trực quan hóa dữ liệu trên các công cụ Excel. Cuối cùng các bạn sẽ tạo ra được một Dashboard Reporting đẹp mắt, chuyên nghiệp để phục vụ tốt hơn cho công việc.
Hình thức đào tạo online hoặc offline trong thời lượng 7 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng. Học trực tiếp cùng các chuyên gia với thông tin như sau:
Tên khóa học: Powerful Dashboard in Excel (New).
Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Nâng cấp lên level Leader/Manager
• Quản lý Kế toán, Quản lý Nhà Thầu, Xây dựng, Bảo hiểm, Quản lý Nhân sự, Quản lý Bán hàng ...
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích Kinh doanh)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)
• Các vị trí Quản lý Kế toán, Quản lý Nhân sự, Quản lý Bán hàng ...
• Business Intelligence (BI) Specialist (Chuyên viên Phân tích kinh doanh)
• Data Analyst (Nhà phân tích dữ liệu)