DỊCH VỤ CHO DOANH NGHIỆP

Thiết kế Website/Mobile app
Thiết kế Website / Mobile app thông minh và hiện đại phục vụ quá trình quản lý, bán hàng và tạo giao diện trên nền tảng Web và Mobile để chăm sóc và tương tác với khách hàng dựa trên nhu cầu thực tế với mô hình kinh doanh của Quý doanh nghiệp.
Xây dựng cơ sở dữ liệu
Tư vấn, triển khai xây dựng và chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu không có cấu trúc), giúp Quý doanh nghiệp có thể khai thác được tất cả các nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.
Xây dựng báo cáo kinh doanh
Tư vấn & xây dựng hệ thống Báo cáo Dashboard hoàn toàn tự động, thể hiện đầy đủ các khía cạnh quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giúp nhà quản lý có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về các vấn đề của doanh nghiệp.
Tự động hóa quy trình dịch vụ
Tự động hóa quy trình nghiệp vụ (Robotic Process Automation – RPA) Tăng tốc việc chuyển đổi số của Quý doanh nghiệp với tự động hóa thông minh, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí vận hành doanh nghiệp. MCI đã hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs phát triển hoạt động kinh doanh và quy trình của họ bằng cách làm cho công việc năng suất, hiệu quả và đáng tin cậy hơn nhờ vào Tự động hoá Quy trình bằng Robot (RPA).
Phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu nâng cao, dữ liệu lớn, học máy, AI – trí tuệ nhân tạo từ hệ thống cơ sở dữ liệu đã được làm sạch và chuẩn hóa, Quý doanh nghiệp có thể ứng dụng các dữ liệu đó vào phân tích Big Data, ứng dụng máy học (machine learning) để cá nhân hóa và tối ưu trải nghiệm khách hàng, tìm ra các insights giá trị cho doanh nghiệp.
Đào tạo nguồn nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Data Analytics, Data Engineering, Data Science, Business Intelligence, IT Business Analyst, Web Development, Mobile App Development, Robotic Process Automation…