Chính sách thanh toán học phí

I. Chuyển nhượng học phí

  • Học viên vì một lý do cá nhân nào đó không thể tiếp tục tham gia các lớp học đã đăng ký có thể chuyển nhượng cho người khác trong vòng 60 ngày kể từ khi đóng học phí.
  • Chuyển nhượng được áp dụng cho các lớp Học viên chưa tham gia học.
  • Học viên chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất, cho 1 người và cần thông báo tới Học viện ít nhất 5 ngày trước khi lớp học được sắp xếp tiếp theo diễn ra. Nếu Học viên báo muộn hơn thời gian trên, Học viện sẽ sắp xếp cho Học viên khóa học phù hợp nhất tại thời điểm đó.
  • Học viện sẽ hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng, không thu thêm bất kỳ phí nào.
Chính sách thanh toán cho học viên MCI

II. Hoàn hủy học phí

1.1. Học viên được quyền yêu cầu hoàn hủy học phí, Học viện sẽ giải quyết hoàn lại đến 80% học phí đã đóng.
1.2. Học viện không áp dụng chính sách hoàn hủy học phí, trừ trường hợp Học viên chứng minh được lỗi do phía Học viện, bao gồm:
  • Học viên đã đăng ký nhưng không được Học viện sắp xếp lớp trong vòng 3 tháng kể từ khi đóng học phí, mà không thông báo trước
  • Học viện thay đổi lịch học, thời gian khai giảng, hình thức học mà không thông báo trước 72h từ khi lớp khai giảng
1.3. Trong trường hợp Học viên không thể tham gia khóa học vì lý do chủ quan, Học viện không giải quyết hoàn hủy học phí
  • Trường hợp này, Học viên có thể bảo lưu hoặc nhượng lại cho người khác, Học viện hỗ trợ các thủ tục bảo lưu hoặc chuyển nhượng mà không thu thêm bất kỳ phí nào.
1.4. Khóa học của Học viên sẽ được bảo lưu hoặc thay đổi hình thức học phù hợp trong các trường hợp bất khả kháng, bao gồm:
  • Các hiện tượng thiên nhiên như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa phun trào…
  • Các hiện tượng xã hội như: chiến tranh, đảo chính, đình công, dịch bệnh, cấm vận, thay đổi chính sách của Chính phủ

Xem thêm: