MCI BLOG


Nơi chia sẻ về những câu chuyện thú vị và những kinh nghiệm về lập trình phần mềm, phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu và kĩ sư dữ liệu..
Câu chuyện nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu của Học viện Công nghệ MCI dành cho độc giả.

Muốn master Python - Học ngay “Learn Python the Hard Way”

Trang Lê - Sept. 3, 2022, 4:52 p.m.

“Learn Python the Hard Way” là cuốn sách học Python nổi tiếng mà bất cứ ai muốn phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực Data đều nên sở hữu.

Xem nhanh

“Learn Python the Hard Way” là cuốn sách học Python nổi tiếng mà bất cứ ai muốn phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực Data đều nên sở hữu. Cuốn sách không chỉ chỉ dẫn chi tiết về Python mà còn cung cấp những mindset về lập trình nói chung với lộ trình học một ngôn ngữ lập trình mới được đưa ra khá rõ ràng: Hiểu ưu, nhược điểm của ngôn ngữ đó và cách ứng dụng vào từng trường hợp, từ đó học các cú pháp và đi sâu vào các cách hoạt động phức tạp của nó trong thực tế.

Cuốn sách không chia ra thành các chương mà chia thành 52 exercises. Mỗi exercise là một câu chuyện dẫn dắt người đọc để thực hiện giải quyết một bài toán bằng Python với lý thuyết, function riêng. Sau khi làm theo như hướng dẫn, một số bài tập sẽ được tác giả gợi ý thêm một số phương án khác để chúng ta tự tìm thêm solution của riêng mình.

Exercises 1-14:  Lệnh print, chuỗi (strings) và biến (variables).

Exercises 15-17: Cách làm việc với files: đọc, viết, copy.

Exercises 18-21: Giới thiệu các hàm.

Exercises 22-25: Thực hành chuyên sâu về nội dung của các chương trước.

Exercises 26: Bài kiểm tra khả năng debug của người đọc

……..

Phần "hard" trong cuốn sách này như trên tiêu đề được tác giả đề cập đến có lẽ là yêu cầu của tác giả với các độc giả:

- Tự gõ lại toàn bộ các source code.

- Hoàn thành tất cả các bài tập.

- Tìm kiếm giải pháp mới cho mỗi bài tập.

Cuốn ebook sẽ đóng vai trò định hướng chung giúp người đọc chủ động đào sâu nguồn kiến thức. Một điểm đặc biệt của cuốn sách đó là chương phụ với tiêu đề “Command Line Crash Course” - cung cấp những kiến thức tổng quan và ngắn gọn về thế giới của những chiếc bảng điều khiển (consoles) và thiết bị đầu cuối (terminals). Để giải đáp một số vấn đề mà người đọc hay gặp phải, chuyên mục “Common Student Questions” ở mỗi chương đã được tác giả bổ sung. Nếu kiên nhẫn làm hết các bài tập trong cuốn sách này, bạn sẽ không còn là "newbie" trong lập trình Python.

Các bạn tải cuốn sách ở đây nhé: https://drive.google.com/file/d/1ilfy39z7GrlzFuI_dS2Uc2TfpXRtZA1Q/view?usp=sharing